Lô số 6, Đường D7, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, TP. Tân Uyên, Bình Dương

Hotline / Zalo

093.101.0309 (Ngọc Điệp) 034.902.5256
SẢN XUẤT CHỈ SỢI CO GIẢN CÁC LOẠI - SỢI BỌC ĐƠN ; SỢI BỌC ĐÔI

25/07/2020 07:32 AM 1538

Dịch vụ liên quan
Hotline: 093.101.0309 (Ngọc Điệp)
Zalo

SẢN XUẤT CHỈ SỢI CO GIẢN CÁC LOẠI - SỢI BỌC ĐƠN ; SỢI BỌC ĐÔI